Odżelaziacze to przepływowe urządzenia filtracyjne mające za zadanie usunięcie z filtrowanego medium (najczęściej wody) związków żelaza. Odżelaziacz składa się najczęściej z butli ciśnieniowej zasypanej złożem filtracyjnym oraz głowicy przepływowej lub sterowanej.

W zależności od zastosowanego złoża uzdatniającego proces odżelaziania wody można wspomagać stosując napowietrzanie filtrowanej wody. Proces ten powoduje przejście trudno usuwalnego żelaza dwuwartościowego na wyższy stopień utlenienia. Napowietrzanie jest bardzo ważnym elementem ciągu technologicznego przy stosowaniu mechanicznych złóż filtracyjnych takich jak np. klarsanit czy defeman. Złoża jonowymienne, ze względu na inny charakter procesu oczyszczania wody nie wymagają napowietrzania. Złoża typu crystal right selektywnie eliminują żelazo (i nie tylko) znajdujące się na różnych poziomach utlenienia.

Akumulacja związków żelaza w złożu filtracyjnym wymusza stosowanie jego płukania. W zależności od rodzaju wypełnienia filtracyjnego stosuje się płukanie wodą (zarówno przeciwprądowe jak i współprądowe) lub roztworem jonowymiennym (np. solanka, nadmanganian potasu).

W zastosowaniach domowych i przemysłowych płukania takie realizowane są przy pomocy głowic półautomatycznych lub automatycznych. Rozwiązania takie są najwygodniejsze i pozwalają na minimalizację czasu obsługi urządzenia.

Głowice przepływowe są urządzeniami o najprostszej konstrukcji. Znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie praca urządzenia odbywa się szarżami, natężenia przepływu są stosunkowo niskie oraz wygoda obsługi nie jest priorytetem.