Czysta woda jest niezbędnym elementem w życiu ludzi. Należy patrzeć na to zagadnienie zarówno pod kątem zdrowia jak i zapotrzebowania na wodę o określonych parametrach w przemyśle.

Naprzeciw oczekiwaniom Klientów wychodzi działalność dotycząca szeroko rozumianego uzdatniania wody. Parametry fizykochemiczne wody mogą być bardzo różne w zależności od punktu jej poboru. Możemy spotkać takie zanieczyszczenia jak żelazo, mangan, amoniak, azotany, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, twardość itp. Wszystkie te niepożądane elementy mogą zostać usunięte lub ograniczone w procesie dezynfekcji wody. Do celów spożywczych jakość wody reguluje rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Kluczowymi parametrami w tej materii są: zawartość bakterii, obecność żelaza i manganu, twardość wody, jej barwa oraz mętność. Dezynfekcja wody pod kątem filtracji powyższych związków gwarantuje uzyskanie wody smacznej, bez nieprzyjemnego zapachu, nie pozostawiającej osadów na armaturze czy sprzętach AGD. Do tego typu uzdatniania wody wykorzystuje się najczęściej: filtry z węglem aktywnym czy system tzw. odwróconej osmozy (RO).

Przemysł wymaga innych rozwiązań, dlatego dezynfekcja wody prowadzona jest tam najczęściej w kilku stopniach, gdzie każdy z nich odpowiada za redukcję konkretnych parametrów. Elementy przemysłowych stacji uzdatniania wody to m.in. butle ciśnieniowe z wypełnieniem (żywice jonowe, złoża żwirowe), lampy sterylizujące, przepływowe filtry mechaniczne.