Przy wykonywaniu odwiertu studni napotyka się różne warstwy wodonośne. Przeważnie, z uwagi na koszty wykonania odwiertu, dążymy do tego aby studnia była jak najpłytsza. Pod względem wizualnym woda płytka również niekiedy prezentuje się lepiej niż woda głęboka. Przy wykonywaniu studni należy jednak brać pod uwagę również późniejsze koszty uzdatniania wody, pod względem zakupu filtrów do wody i ich eksploatacji.

Wraz z głębokością istnieje tendencja do występowania w wodzie większej ilości żelaza i manganu, a co za tym idzie również barwy i mętności. Nieco podwyższona jest przeważnie również twardość. Niekiedy występuje siarkowodór. Występowanie takich zanieczyszczeń wymaga klasycznych systemów uzdatniania wody. Zaleca się stosowanie odżelaziaczy (ze złożami np. Klarsanit, Birm) i odmanganiaczy (ze złożem Defeman) poprzedzonych napowietrzaniem i zbiornikiem hydroforowym oraz mechaniczne filtry do wody (np. Cintropur, Big Blue itp.).

Wody płytkie, czerpane z kilku lub kilkunastu metrów charakteryzują się raczej niską twardością i niewielką zawartością żelaza i manganu. Również barwa i mętność przeważnie nieznacznie odbiegają od wymagań. Rzadko zatem wymagane jest stosowanie odżelaziaczy lub odmanganiaczy. Woda płytka charakteryzuje się jednak znacznie częściej niż woda głębinowa obecnością takich zanieczyszczeń jak azotany, amoniak i bakterie. Dodatkowo uzdatnianie wody pod kątem azotanów lub amoniaku wymaga stosowania drogich złóż jonowymiennych (np. Imac HP 555 do azotanów, Crystal-Right 100 do amoniaku itp.). Aby wyeliminować bakterie lub inne mikroorganizmy konieczne jest stosowanie sterylizujących lamp UV.

Z uwagi na możliwość występowania różnego typu zanieczyszczeń organicznych lub syntetycznych, nawet nieznacznie wykraczająca poza normy barwa lub słaby zapach mogą okazać się bardzo trudne do eliminacji (nawet przy zastosowaniu kolumn węglowych lub dawkowania silnych utleniaczy chemicznych). Również nawet niewielkie ilości żelaza w obecności związków organicznych mogą być niemożliwe do usunięcia na klasycznych odżelaziaczach. Zatem, wykonując odwiert studni kierować się należy zarówno głębokością odwiertu, jak i jakością wody występującej w danej warstwie wodonośnej i późniejszą możliwością jej uzdatnienia.