Zbiorniki hydroforowe podzielić można na zwykłe zbiorniki hydroforowe (bez przepony) oraz przeponowe zbiorniki hydroforowe. Przeponowe zbiorniki hydroforowe posiadają membranę oddzielającą gromadzoną w zbiorniku wodę od poduszki powietrznej. Ma to swoje wady i zalety.

Przeponowe zbiorniki hydroforowe nie wymagają okresowego dopompowywania z uwagi na fakt, że oddzielone powietrze nie rozpuszcza się w wodzie. Jednak w przypadku, gdy gromadzona woda wymaga uzdatnienia, a w szczególności usunięcia żelaza, manganu, barwy, mętności lub nieprzyjemnych zapachów przeponowe zbiorniki hydroforowe nie są najlepszym rozwiązaniem. Tylko niektóre złoża w filtrach do wody mogą współpracować z przeponowymi zbiornikami hydroforowym. Złoża te są niestety stosunkowo drogie i obarczone są pewnymi wadami.

Zatem przed dokonaniem wyboru między przeponowym zbiornikiem hydroforowym, a zwykłym zbiornikiem hydroforowym zaleca się przeprowadzenie analizy fizykochemicznej wody i ustalenie czy nie wymaga ona uzdatniania.